Tips

Tips

Anteckningar vid frösådd.

TipsPosted by Helen Isaksson-Nyman Mon, April 05, 2010 19:55:54

Att skriva små anteckningar vid frösådd är faktiskt väldigt bra, man kan justera från år till år olika frösåddsmetoder och bästa tid för frösådd av olika växter som tex. sommarplantor.

Mina anteckningar består numera av sex kolumner där rubrikerna är:

Sort: Vilka frön - både det vetenskapliga och det svenska namnet ifall det finns.

När: Datum för sådd

Var/Hur: Inne eller kylbehandling (stratifiering) blötlägga, slipa, ljusgroende m.m

Inköpt: Vilket Fröföretag, trädgårdsförening, byte m.m

Grodde: Vilket datum fröna började gro

Omskolning: När och hur man omskolade, egna krukor/bredskolad, 'tussvis' m.m.

Häftar ihop alla pappren till ett litet häfte att ta med sig till växthuset eller dit man har sina sådder.

Naturligtvis kan man ha vilka rubriker man vill, det viktiga är att man antecknar.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by pingers Mon, September 03, 2012 20:59:03

Va smart,så ska jag göra